• Predmety

   • Anglický jazyk
   • Etická výchova
   • Hudobná výchova
   • Matematika
   • Náboženská výchova
   • Prvouka
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Telesná výchova
   • Výtvarná výchova