• Poplatky

  • Zápisné:

   500 EUR

   Zápisné sa platí jednorazovo pri zápise dieťaťa do školy (aj pri prestupe).  
    

   Školné:


   189 EUR/ mesiac a platí sa 10 mesiacov v roku.
   25% zľava druhý súrodenec a 50% zľava každý ďalší súrodenec žiaka školy.


   Školský klub detí:


   60 EUR mesačne 10 mesiacov v roku

   Školné aj poplatok za školský klub detí na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť vždy vopred do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca

   Z príspevku na školu sa hradia učebné pomôcky, učebnice, jednodňové školské akcie, vstupné do múzeí, galérií, lístky MHD na školské podujatia a pod. 

   Z príspevku na školu sa nehradia  obedy, krúžky, dobrovoľné kurzy - napr. plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, školy v prírode či pobytové akcie. 

   Príspevok sa každoročne navyšuje o 5  - 15% vzhľadom ku zvyšovaniu osobných a prevádzkových nákladov.