• Pravidlá školy FELIX

   • Chceme sa v škole FELIX cítiť šťastní.

    Preto máme práva, ktoré nesmie nik porušovať. Patria všetkým, ktorí sú súčasťou školy FELIX:

    1. Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.
    2. Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.
    3. Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.
    4. Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť a rozprávanie bez osočovania.
    5. Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.
    6. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.
    7. Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.

     

    Tieto práva majú všetci žiaci, učitelia i ďalší ľudia, ktorí patria do školy FELIX.