• Milí rodičia, 

    v záujme efektívnejšieho konania vám prinášame základné odporúčania ako postupovať v prípade kontaktu s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID 19:

    • V prípade, že bol žiak v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19, rodič o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí školu a žiak odchádza domov. Žiak sa objedná sa na testy a zotrváva v domácej karanténe po dobu 10 dní a to aj vprípade, že výsledok testu je negatívny. Škola o predmetnej situácií informuje rodičov danej triedy. Po opätovnom nástupe do školy rodič predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď nižšie). 
    • V prípade, že je žiak kontaktom úzkeho kontaktu (žiak bol s prítomnosti niekoho, kto bol v blízkom kontakte s nakazeným), rodič o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí školu. Dieťa sa naďalej zúčastňuje vyučovania za súčasného sledovania jeho zdravotného stavu. V prípade jeho zhoršenia dieťa bezodkladne odchádza domov. V prípade, že je osoba úzkeho kontaktu pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 sa žiak objedná na testy. Ďalej sa postupuje ako je uvedené vyššie. 
    • V prípade, že je žiak pozitívne testovaný na ochorenie COVID - 19, rodič o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí školu. Škola následne o tejto skutočnosti informuje rodičov žiakov triedy, ktorej je pozitívne testovaný žiak súčasťou. Škola prechádza do oranžovej fázy, trieda prechádza na dištančné vzdelávanie. Riaditeľka školy spolupracuje s RÚVZ TT, ktorému zašle kompletný zoznam žiakov triedy, ktorej je pozitívne testovaný žiak súčasťou. RÚVZ TT kontaktuje rodičov priamo s upovedomením o nevyhnutnosti podstúpiť testy. Žiaci triedy zostávajú v karanténe po dobu 10 dní ododňa posledného úzkeho kontaktu s pozitívne testovaným žiakom. 

     

    Zákonný zástupca predkladá vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti po každom prerušení vyučovania trvajúcom dlhšie, ako 3 dni. 

    Pokyny_od_26._10.2020.pdf

    Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx

    Usmernenie_2020_-2021_FELIX.pdf

    Vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti_copy.docx

    Odporucanie_pre_rodiny_-_mimo_skoly.docx